κ-Phase Formation in Fe-Mn-Al-C Austenitic Steels

Weinheim / Wiley-VCH-Verl. (2015) [Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel]

Steel research international
Band: 86
Ausgabe: 10
Seite(n): 1161-1169

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Song, Wenwen
Zhang, Wei
von Appen, Jörg
Dronskowski, Richard
Bleck, Wolfgang

Identifikationsnummern