Local formability of medium-Mn steel

Shen, Fuhui (Corresponding author); Wang, Hesong (Corresponding author); Liu, Zhongjian; Liu, Wenqi; Könemann, Markus Josef; Yuan, Guo; Wang, Guodong; Münstermann, Sebastian; Lian, Junhe

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2021, 2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Journal of materials processing technology
Band: 299
Seite(n)/Artikel-Nr.: 117368

Einrichtungen

  • Fachgruppe für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik [520000]
  • [522520]

Identifikationsnummern